(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Блоги / Пришло время создавать индустриальные и технологические парки – часть 2

Пришло время создавать индустриальные и технологические парки – часть 2

09.02.2009 18:31
 
Два месяца тому назад написал «пришло время индустриальных парков…» и сейчас могу подтвердить: готовьтесь – закон «Про індустріальні (промислові) парки» будет! И в нем есть очень интересные моменты...
Два месяца тому назад написал «пришло время индустриальных парков…», хотя и сам был в этом не очень-то уверен – у нас в Украине слишком многое зависит от «политических реалий». А вот сейчас могу точно всем заявить: готовьтесь – закон «Про індустріальні (промислові) парки» будет 11.02.09 рассмотрен на заседании Кабинета Министров, после чего он будет передан в Верховную Раду для принятия в пакете антикризисных мер.
В законопроекте много интересных моментов – поэтому приведу его полный текст для всех заинтересованных. Хотелось бы услышать (прочитать) Ваши комментарии.

Александр Дудка
Директор КП «Индустриальный парк «Рогань» www.industrialpark.com.ua
Президент АО «Региональный центр содействия бизнесу» www.Rada.com.ua
просп. Ленина, 16, первый этаж, Харьков 61166, Украина
Тел./факс: (057) 702-11-33, 702-14-15, (050) 501-36-66
E-mail: AlexDudka@hotmail.comПроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про індустріальні (промислові) парки
__________________________________________
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування індустріальних (промислових) парків на території України.
Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону
1. Метою Закону є створення на території України належних умов для забезпечення диверсифікації структури економіки регіонів, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки економічного розвитку територій, залучення інвестицій.

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
індустріальний (промисловий) парк (далі — промисловий парк) — це обмежена територія, що визначена ініціатором створення промислового парку та відповідним чином облаштована керуючою компанією для здійснення господарської діяльності учасниками промислового парку на умовах, визначених цим Законом;
ініціатор створення промислового парку – центральний, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або суб’єкт господарювання, який ініціює та здійснює заходи щодо створення та діяльності промислового парку;
керуюча компанія — юридична особа, яка на одержаній відповідно до законодавства у користування земельній ділянці здійснює облаштування території промислового парку та управління ним. Керуюча компанія є господарською організацією відповідно до законодавства;
учасник промислового парку — суб'єкт господарювання – юридична особа (крім суб’єктів, на яких поширюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності), який провадить господарську діяльність на території промислового парку на основі договірних відносин з керуючою компанією;
проект створення та діяльності промислового парку — комплект документів, що складається з:
концепції (розрахованої на період не менше ніж 5 років);
програми (бізнес–плану);
генерального плану розміщення об’єктів промислового парку з визначенням переліку ресурсів (трудових, виробничих і фінансових);
заходів щодо облаштування території промислового парку;
детального плану (плану забудови) території промислового парку.
Проект створення та діяльності промислового парку розробляється керуючою компанією відповідно до затвердженої містобудівної документації;
облаштування території промислового парку — виконання робіт керуючою компанією за рахунок власних або запозичених коштів з метою створення необхідних умов забезпечення діяльності учасників промислового парку: будівництво під’їзних автошляхів та залізничних колій, потужностей з електро-, водо-, газо-, теплопостачання, водовідведення, очищення води, повітря, об'єктів пожежної безпеки, об’єктів виробничого призначення, складської інфраструктури, об’єктів для розміщення адміністративних приміщень та об’єктів громадського харчування, створення інформаційних комунікацій, паркувальних зон та “зеленої зони”, а також із забезпечення охорони, транспортування, складського, інформаційно-комунікаційного, консультаційного та сервісного обслуговування території промислового парку.

Стаття 3. Правові засади створення промислових парків
1. Правовими засадами створення та функціонування промислових парків є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Особливості створення та функціонування промислового парку
1. Промисловий парк розміщується на землях несільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у державній, комунальній або приватній власності, площею від 20 до 700 гектарів в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій передбачається розміщення такого парку.
2. Територія промислового парку не може бути використана для будівництва житлових приміщень або розважальних закладів.
3. Господарська діяльність на території промислового парку провадиться відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Керуюча компанія
1. Керуючою компанією може бути юридична особа-господарська організація, крім суб’єктів, на яких поширюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності, зареєстрована в установленому законодавством порядку в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій передбачається розміщення промислового парку.
2. Юридична особа, яка має намір отримати статус керуючої компанії на конкурсних засадах, розробляє проект створення та діяльності промислового парку відповідно до затвердженої містобудівної документації.
3. Уповноваження керуючої компанії на управління промисловим парком здійснюється шляхом укладення з нею ініціатором створення такого парку договору (контракту) про створення та діяльність промислового парку.
4. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані у користування або створені у зв'язку з виконанням умов договору про створення та діяльність промислового парку з ініціатором створення промислового парку, залишаються у розпорядженні керуючої компанії і використовуються виключно на відновлення основних фондів, отриманих у користування або створених у зв'язку з виконанням умов договору про створення та діяльність промислового парку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Керуюча компанія має право відповідно до умов договору про створення та діяльність промислового парку за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, отриманого в користування.
6. Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене майно, яке передавалося у користування керуючій компанії, залишається за державою, територіальною громадою або органом місцевого самоврядування. Поліпшення, які проводяться з державним або комунальним майном, узгоджуються з ініціатором створення промислового парку-власником майна.

Стаття 6. Ризик випадкової втрати або пошкодження об'єкта
1. Майно, отримане керуючою компанією або створене керуючою компанією відповідно до умов договору про створення та діяльність промислового парку, страхується керуючою компанією на користь ініціатора створення промислового парку.

Стаття 7. Передача об'єктів, наданих у користування керуючій компанії
1. Передача ініціатором створення промислового парку об'єктів, наданих у користування керуючій компанії для створення та діяльності промислового парку, здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі про створення та діяльність промислового парку.
2. Після закінчення строку дії договору про створення та діяльність промислового парку або у разі дострокового припинення договору про створення та діяльність промислового парку, укладеного між керуючою компанією та ініціатором створення промислового парку, керуюча компанія зобов’язана у встановленому законодавством порядку повернути ініціатору створення промислового парку-власнику майна (органу місцевого самоврядування, органу державної влади або суб’єкту господарювання) об’єкти, які були надані їй у користування для потреб, пов’язаних з реалізацією проекту створення та діяльності промислового парку, у стані, придатному для подальшого їх використання.

Стаття 8. Провадження господарської діяльності на території промислового парку
1. Учасники промислового парку здійснюють господарську діяльність на його території відповідно до проекту створення та діяльності промислового парку з метою отримання прибутку.
2. Для провадження господарської діяльності на території промислового парку суб'єкт господарювання, який має намір отримати статус учасника такого парку, укладає з керуючою компанією типовий договір про здійснення господарської діяльності на території промислового парку за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку.
3. До проекту створення та діяльності промислового парку можуть залучатися учасники такого парку. Залучення учасників промислового парку здійснюється на конкурсних засадах для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку. Ініціює конкурс керуюча компанія. Відбір учасників здійснюється за участю ініціатора створення промислового парку.
4. Земельна ділянка, на якій створюється промисловий парк та об’єкти, знаходяться у користуванні керуючої компанії.
5. Керуюча компанія подає щороку центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики в установленому порядку інформацію про діяльність промислового парку.

Стаття 9. Державна реєстрація промислового парку
1. Промислові парки, що створюються на території України, підлягають державній реєстрації.
2. Державна реєстрація промислового парку і ведення Державного реєстру промислових парків здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ 2
УМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПАРКІВ

Стаття 10. Визначення земель державної та комунальної власності, на яких можуть створюватися промислові парки, а також передача об’єктів державної та комунальної власності
1. Перелік земель та об’єктів державної власності, на яких можуть створюватися промислові парки, визначається Кабінетом Міністрів України, крім земель, які є містами зі спеціальним статусом або містами обласного, республіканського підпорядкування.
Перелік земель та об’єктів комунальної власності, на яких можуть створюватися промислові парки, затверджуються місцевими радами з урахуванням інтересів відповідних територіальних громад.
Пропозиції до переліку земель та об’єктів державної власності, на яких можуть створюватись промислові парки, вносяться центральними та місцевими органами виконавчої влади до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики подає зазначений перелік на затвердження Кабінету Міністрів України.
2. Передача земель та об’єктів державної або комунальної власності у користування керуючій компанії для промислового парку в рамках укладеного договору про створення та діяльність такого парку між керуючою компанією та ініціатором створення промислового парку-власником майна не передбачає переходу права власності на ці землі та об’єкти до керуючої компанії.
Об’єкти державної або комунальної власності, розміщені на території промислового парку, в тому числі земельні ділянки, не підлягають приватизації протягом усього строку реалізації проекту створення та діяльності промислового парку.
3. Земельна ділянка для реалізації проектів створення та діяльності промислових парків надається у користування у встановленому земельним законодавством порядку з урахуванням результатів конкурсу з визначення керуючої компанії та визначається в договорі про створення та діяльність промислового парку.
4. Земельна ділянка надається у користування у встановленому земельним законодавством порядку на час дії договору про створення та діяльність промислового парку, укладеного між керуючою компанією та ініціатором створення промислового парку, разом з будівлями, спорудами, іншими об’єктами, розміщеними на цій земельній ділянці.
5. Цільове призначення будівель, споруд, інших об’єктів, розміщених на земельній ділянці, визначається відповідно до укладеного договору про створення та діяльність промислового парку між керуючою компанією та ініціатором створення промислового парку.
6. Після закінчення строку дії договору про створення та діяльність промислового парку або у разі дострокового припинення договору про створення та діяльність промислового парку, укладеного між керуючою компанією та ініціатором створення промислового парку, керуюча компанія зобов’язана у встановленому земельним законодавством порядку повернути ініціатору створення промислового парку-власнику майна (органу місцевого самоврядування, органу державної влади або суб’єкту господарювання) земельну ділянку, яка була надана їй у користування для потреб, пов’язаних з реалізацією проекту створення та діяльності промислового парку, у стані, придатному для подальшого її використання.
7. Будівлі, споруди, інші об’єкти, створені керуючою компанією для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку, розміщені на земельній ділянці, що підлягає поверненню, передаються ініціатору створення промислового парку разом із земельною ділянкою у разі, коли їх переміщення неможливе без знецінення та зміни їх призначення.
8. Керуюча компанія має право на відшкодування ініціатором створення промислового парку витрат з поліпшення майна, отриманого у користування, та на будівництво об’єктів, здійснених керуючою компанією за рахунок власних коштів для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає поверненню, якщо інше не передбачено договором про створення та діяльність промислового парку, та здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Створення промислових парків на землях приватної власності
1. Промислові парки на землях приватної власності створюються за рішенням суб’єкта господарювання, який має в своїй власності земельну ділянку.
2. Визначення керуючої компанії промислового парку здійснюється суб’єктом господарювання, який прийняв рішення про створення такого парку.
3. Суб'єкт господарювання, який створив промисловий парк на землях приватної власності, здійснює діяльність на території парку відповідно до законодавства.

Розділ 3
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ

Стаття 12. Визначення керуючої компанії
1. Визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку здійснюється виключно на конкурсних засадах у типовому порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Проведення конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку на землях державної або комунальної власності щодо об’єктів державної або комунальної власності
1. Рішення про проведення конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку на землях державної власності щодо об’єктів державної власності приймається Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо проведення конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку на землях державної власності готуються і подаються ініціатором створення промислового парку до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, який готує проект рішення для прийняття Кабінетом Міністрів України.
2. Пропозиції щодо проведення конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку на землях державної власності повинні містити інформацію про проект, який передбачається реалізувати, обґрунтування доцільності реалізації цього проекту, очікувані соціально-економічні наслідки його реалізації та початкові умови проведення конкурсу.
3. Рішення про реалізацію проекту створення та діяльності промислових парків на землях комунальної власності щодо об’єктів комунальної власності та проведення конкурсу з визначення керуючої компанії приймається місцевими радами виключно на пленарних засіданнях.
4. Підготовка та проведення конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислових парків щодо об’єкта комунальної власності, затвердження та оприлюднення результатів такого конкурсу здійснюються відповідними органами місцевого самоврядування у типовому порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Особливості проведення конкурсу з відбору керуючої компанії
1. Організація і проведення конкурсу з відбору керуючої компанії здійснюється ініціатором створення промислового парку.
2. Ініціатор створення промислового парку:
затверджує умови конкурсу з відбору керуючої компанії;
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
готує конкурсну документацію, яка містить пропозиції щодо створення та діяльності промислового парку;
оголошує конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску;
письмово підтверджує надходження заявок на участь у конкурсі;
забезпечує претендентів (юридичних осіб, які бажають взяти участі у конкурсі з визначення керуючої компанії) необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій щодо участі в конкурсі;
приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причини відмови;
повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.
Підставою для недопущення претендента до участі в конкурсі з відбору керуючої компанії для створення промислового парку може бути неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.
3. Для реєстрації претендентів до участі в конкурсі ними сплачується реєстраційний внесок у розмірі, встановленому ініціатором створення промислового парку, якщо інше не передбачено законодавством України. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок ініціатора через органи Державного казначейства. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури конкурсу і поверненню не підлягають.
4. Заявка на участь у конкурсі, отримана ініціатором створення промислового парку після закінчення строку подачі, не розглядається і повертається претенденту за його рахунок.
5. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення промислового парку приймає рішення про переможця конкурсу.
6. Повідомлення про результати конкурсу повинно бути надіслано претендентам конкурсу не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
7. З переможцем конкурсу ініціатор створення промислового парку укладає договір про створення та діяльність промислового парку після погодження всіх умов договору про створення та діяльність промислового парку.
8. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу з відбору керуючої компанії, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 15. Конфіденційність конкурсних пропозицій
Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях претендентів конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку, є конфіденційною та не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим учасникам.
Результати конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення керуючої компанії для реалізації проекту створення та діяльності промислового парку не підлягають розголошенню до укладення договору про створення та діяльність промислового парку, крім випадків, передбачених законодавством України.

Розділ 4
УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПАРКУ


Стаття 16. Укладення та строк дії договору про створення та діяльність промислового парку
1. Договір про створення та діяльність промислового парку між ініціатором створення промислового парку та керуючою компанією укладається на строк, визначений у договорі про створення та діяльність промислового парку, який повинен бути не менше 10 років і не більше 30 років.
Проект створення та діяльності промислового парку є додатком до договору про створення та діяльність промислового парку.
2. Договір про створення та діяльність промислового парку вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору про створення та діяльність промислового парку.
3. Строк дії договору про створення та діяльність може бути змінений за згодою сторін у межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.
4. Кабінетом Міністрів України затверджуються типові договори про створення та діяльність промислового парку.

Стаття 17. Істотні умови договору про створення та діяльність промислового парку
1. Істотними умовами договору про створення та діяльність промислового парку є:
права та обов’язки сторін договору про створення та діяльність промислового парку;
види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про створення та діяльність промислового парку, перелік інфраструктурних складових, що реалізуються при створенні промислового парку;
земельна ділянка та об'єкти (перелік та вартість майна або технічні і фінансові умови створення промислового парку);
строк дії договору про створення та діяльність промислового парку;
переважне використання праці працівників - громадян України;
умови та обсяги поліпшення об'єктів, що розміщені на земельній ділянці, на території якої створюється промисловий парк, і порядок компенсації зазначених поліпшень;
умови, розмір і порядок внесення платежів за користування земельною ділянкою та об’єктами;
порядок використання амортизаційних відрахувань;
відновлення об'єктів та умови їх повернення разом із земельною ділянкою;
відповідальність за виконання сторонами зобов'язань;
страхування керуючою компанією майна, отриманого або створеного нею, на користь ініціатора створення промислового парку;
порядок продовження і припинення дії договору про створення та діяльність промислового парку;
порядок вирішення спорів між сторонами.
2. За згодою сторін у договорі про створення та діяльність промислового парку можуть бути передбачені й інші умови.
3. Умови договору про створення та діяльність промислового парку є чинними на весь строк дії договору про створення та діяльність промислового парку, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище керуючої компанії.
4. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення та діяльність промислового парку.

Стаття 18. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором про створення та діяльності промислового парку
1. За невиконання або неналежне виконання умов договору про створення та діяльність промислового парку, у тому числі за зміну або припинення такого договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених законодавством, сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та договором про створення та діяльність промислового парку.
2. У разі визнання керуючої компанії під час реалізації проекту створення та діяльності промислового парку банкрутом вона відповідає за своїми борговими зобов'язаннями майном, яке належить їй на праві власності, у тому числі майном створеним керуючою компанією за рахунок власних коштів, відповідно до законодавства України.

Стаття 19. Припинення дії договору про створення та діяльність промислового парку
1. Дія договору про створення та діяльність промислового парку між ініціатором створення промислового парку та керуючою компанією припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
невиконання керуючою компанією своїх зобов’язань за договором про створення та діяльність промислового парку;
ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, у тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.
2. У разі припинення договору про створення та діяльність промислового парку, закінчення строку його дії, ліквідації керуючої компанії у зв'язку з визнанням її банкрутом керуюча компанія зобов'язана повернути ініціатору створення промислового парку-власнику майна земельну ділянку та об'єкти на умовах, зазначених у договорі про створення та діяльність промислового парку. У разі коли керуюча компанія допустила погіршення стану земельної ділянки та/або об'єктів, розміщених на цій ділянці, або їх руйнування, вона повинна відшкодувати ініціатору створення промислового парку збитки, якщо не доведе, що погіршення або руйнування об'єктів сталися не з вини керуючої компанії.
3. У разі припинення договору про створення та діяльність промислового парку з керуючою компанією за невиконання його положень ініціатор створення промислового парку проводить повторний конкурс з визначення керуючої компанії.

Стаття 20. Розв'язання спорів, що виникають з виконанням договору про створення та діяльність промислового парку
1. Спори, що виникають з виконання договорів про створення та діяльність промислового парку, розглядаються відповідно до законодавства України в судовому порядку.
2. Спори, що виникають з виконання договорів про створення та діяльність промислового парку за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі про створення та діяльність промислового парку.
3. У разі порушення умов договору про створення та діяльність промислового парку сторони мають право вимагати розірвання такого в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 21. Істотні умови договору про здійснення господарської діяльності на території промислового парку
1. Істотними умовами договору про здійснення господарської діяльності на території промислового парку є:
види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про здійснення господарської діяльності на території промислового парку, перелік інфраструктурних складових, що здійснюються учасниками промислового парку;
переважне використання праці працівників - громадян України;
умови та обсяги поліпшення об'єктів, що розміщені на земельній ділянці, на території якої створюється промисловий парк;
відповідальність за виконання сторонами зобов'язань;
порядок продовження і припинення дії договору про здійснення господарської діяльності на території промислового парку;
порядок вирішення спорів між сторонами.
Учаснику майно у користування не передається.
Розділ 5
ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПАРКУ

Стаття 22. Права і обов'язки ініціатора створення промислового парку
1. Ініціатор створення промислового парку має право:
здійснювати контроль за дотриманням керуючою компанією умов договору про створення та діяльність промислового парку;
надавати виключне право на створення інфраструктури (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта, що розміщені на земельній ділянці ініціатора створення промислового парку-власника майна, яка надається в користування;
вимагати дострокового припинення договору про створення та діяльність промислового парку в разі порушення керуючою компанією умов такого договору;
вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта або земельної ділянки, яке сталося з вини керуючої компанії.
1. Ініціатор створення промислового парку зобов'язаний:
передати керуючій компанії земельну ділянку та розміщені на ній об'єкти у стані та строки, передбачені договором про створення та діяльність промислового парку;
надати керуючій компанії своєчасно і в повному обсязі передбачені договором про створення та діяльність промислового парку документи, які підтверджують право керуючої компанії на користування земельною ділянкою та розміщеними на ній об’єктами для створення та діяльності промислового парку;
укласти з керуючою компанією договір про створення та діяльність промислового парку після погодження всіх його умов;
вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
зберігати комерційну таємницю керуючої компанії;
не втручатись у поточну господарську діяльність керуючої компанії;
узгоджувати невід’ємні поліпшення щодо його майна, переданого в користування керуючій компанії;
контролювати виконання проекту створення та діяльності промислового парку, один раз на рік заслуховувати звіт керуючої компанії про його виконання та надавати рекомендації щодо поліпшення діяльності;
щороку звітувати центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики про виконання умов договору про створення та діяльність промислового парку;
при укладенні договору про створення та діяльність промислового парку передбачити в його умовах використання в діяльності, пов’язаної із створенням та діяльністю промислового парку, працівників - громадян України, у тому числі і звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано в користування керуючій компанії.
3. Ініціатор створення промислового парку має також інші права і обов'язки, передбачені договором про створення та діяльність промислового парку та законодавством України.

Стаття 23. Права і обов'язки керуючої компанії
1. Керуюча компанія має право:
здійснювати господарську діяльність на основі створення інфраструктури (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єктами, розміщеними на наданій у користування ініціатором створення промислового парку-власником майна земельній ділянці;
вимагати припинення договору про створення та діяльність промислового парку в разі порушення ініціатором створення промислового парку умов договору про створення та діяльність промислового парку і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов такого договору;
на продовження строку дії договору про створення та діяльність промислового парку в разі виконання його умов;
отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору про створення та діяльність промислового парку;
використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у користування;
на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на території промислового парку третіх осіб. При цьому керуюча компанія несе відповідальність за виконання такими особами умов договору про створення та діяльність промислового парку та законодавства України.
2. Керуюча компанія зобов'язана:
виконувати умови договору про створення та діяльність промислового парку, укладеного з ініціатором створення промислового парку;
укладати договір з учасниками – переможцями конкурсу, якщо це передбачено проектом створення та діяльності промислового парку;
організовувати та проводити конкурс щодо залучення учасників промислового парку, якщо це передбачено проектом створення та діяльності промислового парку;
використовувати на території промислового парку технології, матеріали, техніку переважно вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору про створення та діяльність промислового парку;
упроваджувати передові енерго- і ресурсозберігаючі технології, у тому числі для переробки побутових та виробничих відходів;
узгоджувати невід’ємні поліпшення щодо майна, переданого ініціатором створення промислового парку в користування керуючій компанії;
розробити та реалізувати проект створення та діяльності промислового парку;
звітувати перед ініціатором створення промислового парку один раз на рік про виконання проекту створення та діяльності промислового парку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
утримувати земельну ділянку та об'єкти у стані, придатному для подальшого її використання;
після закінчення строку, на який було укладено договір про створення та діяльність промислового парку, передати земельну ділянку разом з об'єктами, в тому числі створеними керуючою компанією за власні кошти, розміщеними на ній, у стані, придатному для подальшого її використання, ініціатору створення промислового парку відповідно до умов договору про створення та діяльність промислового парку;
3. Керуюча компанія має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення та діяльність промислового парку та законодавством України.

Розділ 6
ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ
ПРОМИСЛОВОГО ПАРКУ

Стаття 24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність
Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо діяльності, пов’язаної із створенням промислового парку, ведеться відповідно до законодавства України та з урахуванням вимог цього Закону.


Розділ 7
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ
Стаття 25. Державний контроль за виконанням договорів
1. Державний контроль, нагляд і перевірка за виконанням договорів, укладених на виконання цього Закону, здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому законодавством України, та з додержанням умов, визначених у цих договорах.
2. Керуюча компанія щороку звітує перед Міністерством фінансів України про використання бюджетних коштів для реалізації договорів про створення та діяльність промислового парку.

Розділ 8
ЛІКВІДАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПАРКІВ

Стаття 26. Порядок ліквідації промислових парків
1. Промисловий парк вважається ліквідованим з моменту якщо:
протягом трьох років після його створення не розпочато реалізацію проекту створення та діяльності промислового парку;
за результатами проведеного аналізу наслідки реалізації керуючою компанією проекту створення та діяльності промислового парку є негативними.
Ініціатором дострокової ліквідації промислового парку можуть бути Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцева державна адміністрація, на території якої створений промисловий парк.
3. Порядок ліквідації промислового парку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Для вирішення майнових та інших питань, у тому числі щодо природоохоронних заходів, пов’язаних з ліквідацією промислового парку, врегулювання фінансових відносин між ініціатором та керуючою компанією промислового парку, Кабінет Міністрів України утворює ліквідаційну комісію, яка набуває всіх повноважень щодо управління промисловим парком до моменту остаточного вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією.

Розділ 9
ДЕРЖАВНА ТА МІСЦЕВА ПІДТРИМКА ПРОМИСЛОВОГО ПАРКУ

Стаття 27. Державна та місцева підтримка промислового парку
1. Керуючій компанії промислового парку, що уклала договір про створення та діяльність промислового парку з ініціатором створення промислового парку, встановлюються такі окремі види державного стимулювання:
надання фінансової підтримки шляхом повної або часткової компенсації відсоткової ставки за залученими в національній валюті банківськими кредитами для виконання робіт з будівництва доріг і потужностей з водопостачання, водовідведення, каналізації та очищення води, з упровадження передових енерго- і ресурсозберігаючих технологій, переробки побутових та виробничих відходів на термін 5 років з початку реалізації програми (бізнес-плану) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
застосування додаткової норми прискореної амортизації нових основних фондів 3-ї групи у межах виконання програми (бізнес-плану) створення та діяльності промислового парку відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
надання фінансової підтримки шляхом повної або часткової компенсації відшкодування витрат на розроблення і сертифікацію всіх видів робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції: підготовчі, експертні, щодо акредитації, атестації, випробування, контроль та реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створення керуючою компанією на території промислового парку робочих місць з розрахунку 50 % суми витрат керуючої компанії на створення такого робочого місця за умовами та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Фінансова підтримка надається за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 28. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2008 р., № 48, ст. 358) доповнити абзацом третім такого змісту:
"розташування на земельних ділянках промислових (індустріальних) парків;".
У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;
у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1998 р., № 10, ст. 35; 2000 р., № 22, ст. 172; 2001 р., № 30, ст. 143; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2006 р., № 22, ст. 182):
абзац п’ятий пункту 7.20 статті 7 доповнити словами “а також окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності із створення та діяльності промислового парку відповідно до вимог Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”;
пункт 8.6 статті 8 доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:
“8.6.5. Установити для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність відповідно до вимог Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”, щоквартальну норму прискореної амортизації нових основних фондів 3-ї групи у розмірі 10 відсотків у межах виконання інвестиційної програми виробництва високотехнологічної продукції.
Під новими основними фондами в Законі України “Про індустріальні (промислові) парки” маються на увазі основні фонди, що раніше не були в експлуатації.
Платники податку, які застосовують прискорену амортизацію, здійснюють окремий пооб’єктний облік основних фондів, придбаних для виконання програми (бізнес-плану), розробленої відповідно до вимог Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”.
При цьому амортизація основних фондів 3-ї групи проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
Збільшення та зменшення балансової вартості основних фондів 3-ї групи, до яких застосовується прискорена амортизація, здійснюється за правилами, встановленими для 1-ї групи основних фондів.
Якщо платники податку застосували прискорену норму амортизації, але виробництво високотехнологічної продукції не відбулося у терміни, визначені програмою (бізнес-планом), такі платники податку повинні перерахувати попередньо нараховану амортизацію без урахування прискореної амортизації, визначити податкове зобов’язання та сплатити до бюджету різницю між визначеним податковим зобов’язанням і попередньо сплаченим, а також самостійно сплатити пеню у розмірі, встановленому Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;
частину першу статті 7 Закону України “Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 2002 р., № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р. № 38 ст. 313; 2004 р. № 2, ст. 6, № 6, ст. 362, № 19, ст. 254; 2005 р. № 1, ст. 1, ст. 10, № 6, ст. 138; 2006 р. № 13, ст. 110; 2008 р. № 5, ст. 78) доповнити пунктом 43 такого змісту:
“43) майно, отримане керуючою компанією або створене нею, відповідно до Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”, страхується керуючою компанією на користь ініціатора створення промислового парку”;
статтю 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348; 2006 р. № 9, ст. 96; 2007 р. № 7, ст. 66, № 33, ст. 440; 2008 р. № 5, ст. 78, № 27, ст. 66) доповнити частиною восьмою такого змісту:
“8. Об’єкти державної або комунальної власності, розміщені на території промислового парку, в тому числі земельні ділянки, не підлягають приватизації протягом усього строку реалізації проекту створення та діяльності промислового парку відповідно до Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”.
статтю 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р. № 17, ст. 124; 2002 р. № 22, ст. 171; 2004 р. № 32, ст. 385; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2005 р. № 31, ст. 420; 2006 р. № 9-11, ст. 96; 2007 р. № 7-8, ст. 66; 2007 р., № 9, ст. 67; 2008 р. № 5-9, ст. 78) доповнити частиною сьомою такого змісту:
“7. Відшкодування створення 1 робочого місця промислового парку з розрахунку 50 % суми витрат керуючої компанії на створення такого робочого місця здійснюється відповідно до Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”.
\_____________________\\

Комментарии

26.07.2010 13:41 Александр
Попахивает, нет я бы сказал пованивает воровством и коррупцией!

Ваш комментарий

ваше имя: контактный e-mail:
Обновить код

Последние комментарии