(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Корисне / Законодавство України / Постанови КМУ / Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги N 648 від 16.05.02р.

Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги N 648 від 16.05.02р.

Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги N 648 від 16.05.02р.

1. Це  Положення  встановлює  механізм  складання  технічного паспорта земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення державної  або  комунальної  власності,  визначеної для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) суб'єктам  підприємницької діяльності під забудову (далі - технічний паспорт).

2. Технічний  паспорт  складається згідно з додатком місцевим державним  органом  земельних  ресурсів   на   замовлення   органу виконавчої    влади    або    органу   місцевого   самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель.

3. Видатки,  пов'язані із складанням технічного  паспорта  на земельну ділянку,  а також технічної документації, що додається до паспорта, провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

4. У технічному паспорті відображаються відомості про:

  • розмір земельної ділянки;
  • місце розташування (адреса);
  • належність до державної або комунальної власності;
  • грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;
  • природний і господарський стан земельної ділянки;
  • цільове призначення земельної ділянки.

5. Технічна документація складається з чотирьох книг:

  • книга 1:  1)  кадастровий  план  земельної  ділянки;  2)  акт погодження суміжних меж;  3) копії інших документів,  використаних для складання технічного паспорта;
  • книга 2:  1) експертні висновки та розрахунки;  2)  відомості про  обчислення площ та абриси прив'язки межових знаків до пунктів геодезичної мережі; 3) журнали геодезичних вимірювань; 4) каталоги координат поворотних точок зовнішньої межі тощо;
  • книга 3: 1) проект відведення земельної ділянки; 2) технічний звіт про перенесення меж земельної ділянки в натуру;
  • книга 4  -  звіт  про  експертну  грошову  оцінку   земельної ділянки.

6. Для  складання  технічного  паспорта використовуються дані державного  земельного  кадастру,  матеріали   землевпорядної   та містобудівної   документації,   результати  інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань,  дані державного реєстру земель, звіту про експертну грошову оцінку, інших документів.

7. Технічний паспорт складається відповідно до інструкції про загальні   вимоги  до  оформлення  технічного  паспорта  земельної ділянки,  яка  виставляється  на  земельні   торги,   затвердженої Держкомземом.

8. Технічний    паспорт    є    офіційним    документом,   що використовується організатором торгів для підготовки  повідомлення про  кількісні  та  якісні  характеристики земельної ділянки,  яка виставляється на земельні торги. 

Додаток до Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на  земельні торги 


       ___________________________________________________        (найменування державного органу земельних ресурсів) 
              _____________________________________               (кадастровий номер земельної ділянки) 
                        ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ      земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги,                      та її місце розташування
    __________________________________________________________                 (назва населеного пункту, району) 
                             200_ рік 
     I. Відомості про розмір земельної ділянки
     1. Площа земельної ділянки _________________________ гектарів (кв. метрів)
     2. Конфігурація та довжина сторін земельної  ділянки,  рельєф місцевості,    опис   меж   земельної   ділянки   та   санітарних, протипожежних,  історико-культурних та інших зон,  де  обмежується господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження  (обтяження)  щодо  використання  землі,  визначені   на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     II. Відомості про місце розташування земельної ділянки
     1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:
     а) відстань:
     від межі населеного пункту __________________________________
     від центру населеного пункту ________________________________
     б) наявні шляхи сполучення __________________________________
     в) плановані шляхи сполучення _______________________________
     г) розташування  земельної  ділянки  відносно приміської зони
__________________________________________________________________
     ґ) розташування  земельної  ділянки   відносно   рекреаційних територій      і      об'єктів     природно-заповідного     фонду, історико-культурних та оздоровчих об'єктів _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     д) ступінь техногенного забруднення  прилеглої  до  земельної ділянки території ________________________________________________
__________________________________________________________________      (у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)
     е) наявність   зовнішніх   інженерних   мереж   та  умови  їх використання:
     водопостачання ______________________________________________
     каналізації _________________________________________________
     енергозабезпечення __________________________________________
     2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:
     а) адреса земельної ділянки _________________________________
__________________________________________________________________
     б) адміністративний  статус  населеного  пункту,  чисельність населення ________________________________________________________
     в) наявність  у  населеного  пункту   статусу   курорту   або історичного міста ________________________________________________
     г) входження   населеного   пункту   до   зони   радіаційного забруднення ______________________________________________________
     ґ) розташування  земельної  ділянки   відносно   транспортних магістралей населеного пункту ____________________________________
__________________________________________________________________
     д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які  можуть  використовуватися  для  транспортування  сировини  та готової продукції ________________________________________________
     е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного пункту ________________________________________________                    (сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча,
__________________________________________________________________ заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту,
__________________________________________________________________    охоронні зони території, об'єкти природно-заповідного фонду,
__________________________________________________________________  санітарно-захисні зони промислових об'єктів, водоохоронні зони)
     є) розташування   земельної   ділянки    відносно    об'єктів перевищення допустимого рівня шуму _______________________________                                        (специфічне промислове
__________________________________________________________________       виробництво, залізниця, автомагістраль, аеропорт тощо)
     III. Відомості про належність земельної ділянки до  державної чи комунальної власності
     1. Статус земельної ділянки _________________________________
__________________________________________________________________
     2. Найменування органу державної влади або  органу  місцевого самоврядування,  уповноваженого  приймати  рішення  про відчуження відповідних земель _______________________________________________
__________________________________________________________________
     3. Відомості про право власності на земельну ділянку ________
__________________________________________________________________
     4. Дані про державну реєстрацію:
     а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     б) земельних сервітутів _____________________________________
     {  Пункт  5  розділу  III  виключено на підставі Постанови КМ N 394 ( 394-2008-п ) від 17.04.2008 }
     IV. Відомості про грошову  оцінку  земельної  ділянки  та  її стартову ціну
     1. Вартість   земельної   ділянки  відповідно  до  експертної грошової оцінки __________________________________________ гривень
     2. Величина нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
__________________________________________________________ гривень
     3. Стартова ціна ____________________________________ гривень
     V. Відомості  про  природний  і  господарський стан земельної ділянки
     1. Фактичне використання земельної ділянки __________________
__________________________________________________________________
     2. Ступінь техногенного забруднення _________________________
     3. Інженерно-геологічні умови:
     а) несуча спроможність грунтів ______________________________
     б) глибина залягання грунтових вод __________________________
     в) періодичність затоплення поверхневими водами _____________
     г) заболоченість території __________________________________
     ґ) прояви  небезпечних геологічних явищ (зсуви,  карст,  сель тощо) ____________________________________________________________
     д) наявність  територій  на  земельній   ділянці,   порушених гірськими виробками ______________________________________________
__________________________________________________________________
     4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:
     а) водоводів ________________________________________________
     б) дощової каналізації ______________________________________
     в) побутової каналізації ____________________________________
     г) промислової каналізації __________________________________
     ґ) локальних очисних споруд _________________________________
     д) дренажної системи ________________________________________
     е) газопроводу ______________________________________________
     є) тепломережі ______________________________________________
     ж) електромережі ____________________________________________
     з) телефонної мережі ________________________________________
     VI. Відомості про цільове призначення земельної ділянки
     Категорія земель ____________________________________________
     Установлене цільове призначення земельної ділянки ___________
____________________________________________________ та можливість зміни цільового    призначення   і   дозволеного   функціонального використання земельної ділянки ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Технічний паспорт земельної ділянки: 
Склав
___________________    __________________   ______________________      (посада)               (підпис)        (ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р. 
Перевірив
___________________    __________________   ______________________      (посада)               (підпис)        (ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р. 
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________    __________________   ______________________      (посада)               (підпис)        (ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р.
                       МП

Купить недорого круглую светодиодную кольцевую лампу со штативом LUMO™ диаметром 45 см. для фото, видеосъемки, блогеров, визажиста, макияжа в Украине (Киеве, Харькове, Днепре, Одессе)
Вернуться к списку