(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Корисне / Законодавство України / Закони України / Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування N 208/94-ВР від 14.10.994 р.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування N 208/94-ВР від 14.10.994 р.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування N 208/94-ВР від 14.10.994 р.

Цей   Закон   встановлює   відповідальність  підприємств,  їх об'єднань,   установ   та   організацій  всіх  форм  власності  за правопорушення  у  сфері містобудування і спрямований на посилення державного   контролю   за   забудовою  територій,  розміщенням  і будівництвом    об'єктів   архітектури,   додержанням   суб'єктами архітектурної   діяльності  затвердженої  містобудівної  та  іншої проектної   документації,   місцевих   правил  забудови  населених пунктів,  вимог  вихідних  даних,  а також на захист державою прав споживачів  будівельної  продукції.

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудування

Підприємства, їх    об'єднання,   установи   та   організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту  (далі  -  будівельні  роботи),  виготовляють будівельні  матеріали,  вироби  і  конструкції,  а  так само які є замовниками  у  будівництві  або  поєднують  функції  замовника  і підрядчика,  несуть  відповідальність  у  вигляді  штрафу  за такі правопорушення:

 • проведення будівельних  робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації  -  у  розмірі  п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт;
 • передачу    проектною    організацією    замовнику    робочої документації   для   будівництва,   що   не  відповідає  державним стандартам,  нормам  і  правилам,  вихідним  даним на проектування об'єктів  архітектури,  які  надані  у  встановленому  порядку, та затвердженому  проекту,  -  у  розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої  робочої  документації;  
 • виробництво, реалізацію   або   застосування   в  будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають державним стандартам,  нормам і правилам або проектним рішенням, а так само підлягають обов'язковій сертифікації,  але не пройшли її, -   у  розмірі  двадцяти  п'яти  відсотків  вартості  реалізованої продукції;
 • виконання будівельних  робіт,  що  не  відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у  розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;
 • прийняття в  експлуатацію  об'єктів,  зведених  з  порушенням законодавства,  а  так  само  місцевих  правил  забудови населених пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості відповідних об'єктів;
 • здійснення   окремих   видів   господарської   діяльності   у будівництві,  що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання  у  встановленому  порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу  ліцензій  на  відповідний  вид  господарської діяльності у будівництві;  
 • ухилення  від  виконання  або  несвоєчасне виконання приписів інспекцій   державного   архітектурно-будівельного  контролю  -  у розмірі п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян; 
 • передачу    проектною    організацією    замовнику    робочої документації  для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог  архітектурно-технічного  паспорта  зазначеного об'єкта, - у розмірі  двадцяти  п'яти  відсотків  вартості  розробленої робочої документації; 
 • експлуатацію   або  використання  будинків  чи  споруд  після закінчення  будівництва  без  прийняття їх державними приймальними (технічними)  комісіями  -  у  розмірі  десяти  відсотків вартості виконаних робіт; 
 • затвердження    містобудівної   документації   з   порушенням встановлених  державних  стандартів, норм і правил, вихідних даних на  проектування  -  у  розмірі  двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої  містобудівної  документації; 
 • недотримання  регіональних  або  місцевих правил забудови під час  планування  і забудови населених пунктів, режиму використання та  забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян;
 • проведення   підготовчих   робіт  без  дозволу  на  виконання підготовчих  робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт, або  без  відповідної  затвердженої  проектної  документації  -  у розмірі  п'ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплата штрафів  не   звільняє   підприємство   від   усунення допущених  порушень і відшкодування збитків,  заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування

Справи   про   правопорушення,   передбачені   цим   Законом, розглядаються    Державною   архітектурно-будівельною   інспекцією України   та   її   територіальними  органами  (далі  -  інспекції державного  архітектурно-будівельного  контролю).  

Інспекції державного    архітектурно-будівельного    контролю здійснюють державний нагляд за  додержанням  підприємствами  вимог містобудівної  документації,  місцевих  правил  забудови населених пунктів,  державних  стандартів,  норм  і  правил  при  здійсненні проектування,    будівельних   робіт,   виготовленні   будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право:

 • безперешкодного доступу    на    будівництво    об'єктів    і підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;
 • давати у  межах  своїх  повноважень  учасникам будівництва та виробникам   будівельних   матеріалів,   виробів   і   конструкцій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних стандартів,  норм  і  правил,  а  так  само  технічних  умов   або затверджених проектних рішень;
 • одержувати від   замовників,    проектних    і    будівельних організацій  та  підприємств  будівельної  індустрії необхідну для виконання покладених на них функцій нормативно-технічну,  проектну та іншу документацію;
 • зупиняти будівельні  роботи,  які  не  відповідають   вимогам державних   стандартів,  норм  і  правил,  затвердженим  проектним рішенням  або  місцевим  правилам  забудови   населених   пунктів, здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і застосування  у  будівництві  будівельних  матеріалів,  виробів  і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;
 • вносити  подання  відповідним органам про анулювання ліцензій на  право  провадження  окремих  видів  господарської діяльності у будівництві  підприємств,  які  допускають  порушення  ліцензійних умов,  а  також  на  інших підставах відповідно до закону. 

Накладати  штраф     від     імені    інспекцій    державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної  інспекції  України  та  його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та  їх  заступники  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів України.  

Розгляд справ  про правопорушення при наданні фізичним особам послуг  з  будівництва,  реконструкції,  капітального  ремонту  та придбанні  будівельної  продукції,  а також застосування штрафів у цих випадках здійснюються іншими державними  органами  у  порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за  правопорушення у сфері містобудування

Підставою для розгляду  справи  про  правопорушення  у  сфері містобудування  є  протокол,  складений уповноваженою на те особою інспекції   державного   архітектурно-будівельного   контролю   за результатами перевірки.

Разом з  протоколом складається припис про усунення допущених порушень.

У п'ятнадцятиденний термін  з  дня  одержання  протоколу  про правопорушення   питання   про   накладення  штрафу  розглядається посадовою особою  інспекції  державного  архітектурно-будівельного контролю.

Рішення посадової       особи       інспекції      державного архітектурно-будівельного   контролю   про    накладення    штрафу оформляється  постановою  про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.

Постанова про   накладення   штрафу   складається   у   трьох примірниках.  Перший  примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або  уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою,  про що робиться запис  у  справі.  Другий  і  третій  примірники   залишаються   в інспекції, яка наклала штраф.

Форми протоколу,  припису  та постанови затверджує спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої   влади   з   питань містобудування та архітектури.

Штраф підлягає   сплаті   підприємством  у  п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення.  У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку.

Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері містобудування

Рішення у справах про правопорушення у сфері  містобудування, передбачені  цим  Законом,  може  бути оскаржено до господарського суду.   При   цьому  виконання  постанови  про  накладення  штрафу зупиняється   до   прийняття   відповідного   рішення  або  ухвали господарським  судом.

Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю

Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання своїх службових обов'язків  перебувають під захистом закону.

Держава гарантує захист життя,  здоров'я,  честі, гідності та майна посадової особи органу державного  архітектурно-будівельного контролю  і  членів  її  сім'ї  від  злочинних  посягань  та інших протиправних дій.

Посадові особи інспекцій  архітектурно-будівельного  контролю підлягають обов'язковому державному страхуванню.  Порядок та умови страхування     посадових      осіб      інспекцій      державного архітектурно-будівельного    контролю    визначаються    Кабінетом Міністрів України. 
    
Президент України                         Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1994 року       N 208/94-ВР
 

Купить недорого круглую светодиодную кольцевую лампу со штативом LUMO™ диаметром 45 см. для фото, видеосъемки, блогеров, визажиста, макияжа в Украине (Киеве, Харькове, Днепре, Одессе)
Вернуться к списку